Sudska praksa - Ugostiteljstvo

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – prekoračenje radnog vremena ugostitelja

Sentenca odluke: 
Ugostitelj ne čini prekršaj prekoračenja propisanog radnog vremena poslovanja samo ako se radi o prekoračenju do trideset minuta, kao uobičajenom vremenu tolerancije, kako bi gosti mogli konzumirati već naručeno piće i ostalo
Iz odluke Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, br. G-1569/96 OD 29. 10. 1997.
Prvostupanjski je prekršajni sud utvrdio, a prihvatio je to i Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske kao sud drugog stupnja, da je okrivljenik počinio prekršaj iz čl. 54. st. 1. t. 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 46/97 - proč. tekst, 68/98, 45/99, 92/01, 117/01 i 4/02), jer je u svome ugostiteljskom objektu poslovao u 23,50 sati iako je radno vrijeme za njegov objekt propisano do 23 sata. Nije prihvaćen osnovanim prigovor okrivljenika u žalbi da je poslovao kritične zgode i u 23,50 sati iz razloga jer je prije 23 sata zaprimio narudžbu gosta koju je ovaj morao konzumirati i stoga nije počinio prekršaj. Ovo stoga što je u ugostiteljstvu uobičajena tolerancija prekoračenja propisanog radnog vremena samo do trideset minuta kako bi gosti mogli neometano konzumirati već naručeno piće i ostalo. (M. R.)

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5054 - 5055 od 14. kolovoza 2002.