VI-MI iz tematskog područja: Financije

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 6517 2018.
Visina minimalne plaće u 2018. godini 6502 2018.
Oslobođenje fiskalizacije djelatnosti izvan popisa propisanih oslobođenja 6496 2017.
Rok ispunjenja novčane obveze kad taj rok nije ugovoren 6493 2017.
Fiskalizacija računa prodaje poljoprivrednih proizvoda na tržnici i drugim otvorenim prostorima 6493 2017.
Bitcoin kao sredstvo plaćanja 6487 2017.
Naplata u stranoj valuti – dorada robe u slobodnoj zoni 6482 2017.
Zaštitni kod računa 6470 2017.
Nepristranost samostalnog revizora u reviziji financijskih izvještaja 6415 2016.
Uočene nepravilnosti kao dio sadržaja Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim u 2015. godini 6408 2016.
Dokaz o ograničenju obavljanja revizije revizora iz treće zemlje u konsolidiranom financijskom izvještaju 6391 2015.
Oslobođenje od fiskalizacije pri obavljanju više različitih djelatnosti 6292 2014.
Rok uspostave prekinute elektroničke veze obveznika fiskalizacije i dostava ispostavljenih računa 6281 2014.
Postupak predstečajne nagodbe – pokretanje parničnog postupka 6281 2014.
Odluka o privremenom financiranju 6273 2014.
Predstečajna nagodba – prijavljivanje tražbina 6273 2014.
Ručno izdavanje računa obveznika fiskalizacije i naknadna dostava računa Poreznoj upravi 6271 2014.
Predstečajna nagodba – prekid postupka 6271 2014.
Predstečajna nagodba 6264 2014.
Rokovi predaje dokumenata o fiskalnoj odgovornosti nadležnim tijelima državne uprave 6263 2014.
Zatezne kamate 6256 2014.
Jedinstveni identifikator ručno izdanih računa obveznika fiskalizacije 6232 2013.
Blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije po njegovim organizacijskim dijelovima 6223 2013.
Fiskalizacija naplate čekom za izvršenu i obavljenu uslugu 6217 2013.
Predstečajna nagodba 6213 2013.
Posebna naknada iz članka 13. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi – kamate 6202 2013.