VI-MI iz tematskog područja: Prostorno uređenje

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Uvjeti za obavljanje poslova izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola 6443 2016.
Uvjeti za voditelja projekta 6437 2016.
Parcelacija građevinskog zemljišta u obuhvatu urbanističkog plana uređenja koje se nalazi u zoni zaštitnog zelenila 6412 2016.
Parcelacija građevinskog zemljišta 6368 2015.
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – javna nabava 6357 2015.
Utvrđivanje građevne čestice za ozakonjenu zgradu 6347 2015.
Oglašavanje prodaje stana u stambenoj zgradi koja nema energetski certifikat 6230 2013.
Prodaja gradskog zemljišta koje čini građevnu česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u postupku legalizacije 6214 2013.
Suvlasnik nekretnine kao stranka u postupku građevinske inspekcije 6071 2012.
Međusobna usklađenost prostornih planova 6063 2012.
Nadzor građenja pomoćnih građevina 6061 2012.
Pozitivna zabilježba – građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, izdane između 15. veljače 1968. i 19. lipnja 1991. 6030 2011.
Poslovi komasacijskog povjerenstva 6009 2011.
Utjecaj obveze donošenja UPU-a ili DPU-a na izdavanje lokacijske dozvole 5952 2011.
Izdavanje uporabne dozvole 5949 2011.
Pojam izgrađenosti zgrade – potvrda izvedenog stanja 5948 2011.
Izdavanje uvjerenja o vremenu građenja kuće 5943 2011.
Postupak za izdavanje dozvole za uklanjanje građevine – položaj stranke 5913 2010.
Predaja neizgrađenog zemljišta u vlasništvo grada (općine) 5816 2009.
Utjecaj sudskog spora na mogućnost izdavanja akta za građenje 5814 2009.
Primjena Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja 5772 2009.