VI-MI iz tematskog područja: Porezno pravo - porez na dobit, amortizacija

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Kamatna stopa na zajam povezanom društvu 6518 2018.
Prodaja nekretnine upisane u temeljni kapital društva 6515 2018.
Porez na promet građevinskog zemljišta 6390 2015.
Produljenje roka za dostavu dokaza o povećanju temeljnog kapitala za reinvestiranu dobit 6389 2015.
Najmanja visina kamatne stope na dane zajmove između povezanih osoba 6161 2013.
Porez na dobit – strana predstavništva 6130 2012.
Produljenje roka oporezivanja porezom na dobit fizičkoj osobi 6118 2012.
Kamate na primljene zajmove između povezanih društava kao porezno priznati rashod 6048 2012.
Porezno priznati rashod promidžbene akcije s javnim obilježjem 5964 2011.
Porez po odbitku 5955 2011.
Porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba 5953 2011.
Porezni status udruga 5945 2011.
Dobit – osnovica za obračun poreza po odbitku 5858 2010.
Porez po odbitku na kamate bez stvarnog plaćanja 5843 2010.
Porezne olakšice poreza na dobit na brdsko-planinskom području 5735 2009.
Najviši iznos inozemnog poreza na dobit u porezu na dobit u tuzemstvu 5678 2008.
Porez na dobit 5443 2006.
Porezne povlastice kao poticaji ulaganja 5360 2005.
Predujam poreza na dobit 5356 2005.
Porezne olakšice za porezne obveznike na brdsko-planinskom području 5354 2005.
Amortizacija dugotrajne imovine poduzetnika u 2005. godini 5352 2005.
Pravo zastupanja stranke pred poreznim tijelima 5136 2003.
Novčano doniranje športskom društvu 5089 2002.
Porezno evidentiranje rezerviranja 5076 2002.
Amortizacija goodwilla kao porezno priznati rashod 5076 2002.
Amortizacija dugotrajne imovine kao porezno priznati rashod 5072 2002.
Evidentiranje otpisanog sredstva 5070 2002.
Porez na dobit pri likvidaciji obrta 5064 2002.
Porezno priznavanje troškova istraživanja i razvoja 5050 2002.
Štete kao rashod poreznog razdoblja 5046 2002.

Stranice