VI-MI iz tematskog područja: Devizno poslovanje

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Cesija između rezidenta i nerezidenta u stranoj valuti u Republici Hrvatskoj 6500 2017.
Donacija u stranim sredstvima plaćanja za ispitivanja i istraživanja ljekovitosti geotermalne vode 6497 2017.
Plaćanje u stranim sredstvima naplate kao posljedica obračunskog plaćanja između rezidenata i nerezidenata u Republici Hrvatskoj 6465 2017.
Naplata u stranoj valuti kupoprodaje vrijednosnih papira u inozemstvu 6464 2017.
Plaćanje u stranim sredstvima plaćanja za izvedene radove u inozemstvu domaćih podizvođača radova 6460 2017.
Plaćanje oplemenjene robe u slobodnoj zoni u stranoj valuti između rezidenata 6438 2016.
Gotovinski promet između dviju blagajni u stranoj valuti i u kunama 6235 2013.
Obveza prijave Hrvatskoj narodnoj banci dodatnih vlasničkih ulaganja u inozemstvu 6039 2012.
Obveza izvještavanja o ulaganjima u dionice u inozemstvu strane osobe-nerezidenta 5978 2011.
Izvješćivanje rezidenta o kreditnom poslu s inozemstvom po osnovi pozajmice u stranoj valuti od nerezidenta 5976 2011.
Rok izvješćivanja Hrvatske narodne banke o stranim kratkoročnim komercijalnim kreditima 5911 2010.
Obveza izvješćivanja pravne osobe – rezidenta o kratkoročnom kreditnom zaduženju u inozemstvu 5909 2010.
Obveza izvješćivanja o stanju inozemnog duga trgovačkog društva koje nije odabrano u statistički uzorak Hrvatske narodne banke 5905 2010.
Dodatak ugovoru za obavljanje mjenjačkih poslova za prigodno blagajničko mjesto 5872 2010.
Produljenje roka držanje deviza na deviznom računu za investicijske radove u inozemstvu 5846 2010.
Obveza prijave naknadnih vlasničkih ulaganja rezidenta u inozemstvu 5816 2009.
Dinamika i rokovi izvještavanja o ulaganjima u vrijednosne papire nerezidenata u inozemstvu 5810 2009.
Odobrenje za otvaranje deviznog računa u inozemstvu glede izvođenja investicijskih radova 5806 2009.
Obračunsko plaćanje u stranoj valuti između rezidenata i nerezidenata u zemlji 5804 2009.
Rok primjene ograničenja osobnog prijenosa imovine u inozemstvo po osnovi pomoći i poklona 5797 2009.
Obveza trgovačkog društva za tromjesečnim izvješćivanjem o inozemnim vlasničkim ulaganjima 5794 2009.
Obveza ovlaštenog mjenjača unošenja u certificirani program ručno izdanih potvrda 5790 2009.
Držanje strane gotovine i čekova prikupljenih od mjenjačke i druge registrirane djelatnosti u istom poslovnom prostoru 5788 2009.
Pravo na zamjenu strane valute u Republici Hrvatskoj 5786 2009.
Obavljanje mjenjačkih poslova na sajmu nautike 5782 2009.
Iznošenje strane gotovine u inozemstvo u iznosu većem od najviše propisanog 5776 2009.
Rokovi čuvanja podataka o mjenjačkim transakcijama 5772 2009.
Izvješćivanje Hrvatske narodne banke o građevinskim uslugama u inozemstvu 5766 2009.
Podaci pri povoljnijem tečaju strane valute na tečajnoj listi 5756 2009.
Izvještavanje o stanju kreditne zaduženosti trgovačkog društva prema inozemstvu, koje nije u uzorku za izvješćivanje 5747 2009.

Stranice