VI-MI iz tematskog područja: Platni promet

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Naknadno upisivanje Jedinstvenog identifikatora računa u uvezenoj posebnoj knjizi računa obveznika fiskalizacije 6294 2014.
Nasljednik umrle osobe kao subjekt primjene Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba 6186 2013.
Prijenos gotovine u poslovnu banku iznad propisanog blagajničkog maksimuma 6185 2013.
Ispostavljanje računa na stranom jeziku, za isporučenu robu u zemlje Europske unije 6066 2012.
Rokovi ispunjenja novčanih obveza 6040 2012.
Potrošački kredit 6009 2011.
Evidentiranje i izvršavanje naloga za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda kad redoslijed naplate nije propisan 5927 2010.
Podmirivanje obveza javnih davanja pravne osobe, po isteku ugovora o oročenim sredstvima 5922 2010.
Rok čuvanja izvršenih naloga za plaćanje i drugih dokumenata na temelju kojih je izvršena naplata s računa 5920 2010.
Rok dostave ispravnih podataka banci o izvršenom priljevu iz inozemstva 5901 2010.
Redoslijed neizvršenja naloga za plaćanje zakonskih obveza i javnih prihoda nakon osiguranja pokrića obveza 5893 2010.
Produljenje odobrenja za otvoreni račun rezidenta u inozemstvu 5873 2010.
Postupanje s nalozima za plaćanje kad na računu platitelja nema pokrića na dan valute 5867 2010.
Cesija potraživanja poslovnog subjekta koji ima neizmirene obveze po žiro-računu 5853 2010.
Naplata dospjelih vrijednosnih papira s drugih računa platitelja 5840 2010.
Rok prijenosa sredstava za podmirenje dospjelih obveza na računu za redovito poslovanje 5819 2009.
Oročenje sredstava poslovnog subjekta u banci u slučaju nenamirenih zakonskih obveza i obveza javnih davanja 5814 2009.
Redoslijed naplate naloga za plaćanje u banci, kad redoslijed nije propisan 5812 2009.
Prijenos evidentiranih, a neizmirenih obveza poslovnog subjekta na račun u drugoj banci 5808 2009.
Cesija 5765 2009.
Obračunsko plaćanje između pravnih osoba 5718 2008.
Jamstvo za povrat gotovine u kunama iz inozemstva 5690 2008.
Plaćanje rezidenta u inozemstvo bez dokumenta kao osnove plaćanja 5623 2008.
Plaćanje izravnom predajom gotovog novca fizičkoj osobi s registriranom djelatnošću 5184 2003.
Ovlaštena pravna osoba za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2002. godinu 5123 2003.
Plaćanje gotovim novcem dnevnih nabavki roba 5056 2002.
Plaćanje obrtnicima u gotovu novcu 5052 2002.
Plaćanje gotovim novcem po jednom računu 5000 2002.