VI-MI iz tematskog područja: Trgovačka društva

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Podjela društva 6518 2018.
Tajno društvo 6510 2018.
Odgovornost članova gospodarskog interesnog udruženja 6504 2018.
Podjela društva kapitala – odgovornost za obveze 6500 2017.
Izvješća likvidatora skupštini društva u likvidaciji nakon podmirenja vjerovničkih tražbina 6499 2017.
Odgovornost člana društva kapitala 6498 2017.
Odgovornost člana uprave vjerovnicima 6497 2017.
Dopuna dnevnog reda glavne skupštine dioničkog društva 6496 2017.
Opoziv sazivanja glavne skupštine dioničkog društva 6496 2017.
Članstvo u nadzornom odboru 6490 2017.
Prokurist 6489 2017.
Glavna skupština – zapisnik 6484 2017.
Dividenda – isplata u stvarima 6481 2017.
Ograničenje ovlasti za zastupanje i za vođenje poslova 6481 2017.
Odgovornost članova trgovačkog društva 6478 2017.
Uporaba tvrtke 6477 2017.
Opoziv direktora 6477 2017.
Ispravak netočnih podataka u računovodstvenim ispravama trgovačkog društva 6477 2017.
Uplata poslovnog udjela unosom stvari i prava – zakašnjenje – zatezne kamate 6475 2017.
Pobojnost odluke glavne skupštine 6473 2017.
Dokazi o otpremi robe iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije 6472 2017.
Ništav pravni posao 6471 2017.
Prokura 6465 2017.
Vlastiti poslovni udjeli 6458 2017.
Protuprijedlozi dioničara – glavna skupština – obrazloženje 6453 2017.
Zamjenici članova uprave – odgovornost 6450 2017.
Članovi uprave društva s ograničenom odgovornošću – trajanje mandata 6450 2017.
Dioničko društvo – imenovanje i opoziv člana uprave 6448 2016.
Revizija – društvo s ograničenom odgovornošću 6438 2016.
Prestanak društva s ograničenom odgovornošću 6437 2016.

Stranice