VI-MI iz tematskog područja: Trgovačka društva

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Članstvo u nadzornom odboru 6490 2017.
Prokurist 6489 2017.
Glavna skupština – zapisnik 6484 2017.
Dividenda – isplata u stvarima 6481 2017.
Ograničenje ovlasti za zastupanje i za vođenje poslova 6481 2017.
Odgovornost članova trgovačkog društva 6478 2017.
Uporaba tvrtke 6477 2017.
Opoziv direktora 6477 2017.
Ispravak netočnih podataka u računovodstvenim ispravama trgovačkog društva 6477 2017.
Uplata poslovnog udjela unosom stvari i prava – zakašnjenje – zatezne kamate 6475 2017.
Pobojnost odluke glavne skupštine 6473 2017.
Dokazi o otpremi robe iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije 6472 2017.
Ništav pravni posao 6471 2017.
Prokura 6465 2017.
Vlastiti poslovni udjeli 6458 2017.
Protuprijedlozi dioničara – glavna skupština – obrazloženje 6453 2017.
Zamjenici članova uprave – odgovornost 6450 2017.
Članovi uprave društva s ograničenom odgovornošću – trajanje mandata 6450 2017.
Dioničko društvo – imenovanje i opoziv člana uprave 6448 2016.
Revizija – društvo s ograničenom odgovornošću 6438 2016.
Prestanak društva s ograničenom odgovornošću 6437 2016.
Vođenje poslova društva – predsjednik uprave 6436 2016.
Ovlasti iz prokure 6434 2016.
Pripajanje dioničkih društava 6431 2016.
Ugovaranje rokova plaćanja kod prodaje robe između trgovačkih društava 6431 2016.
Povećanje temeljnog kapitala ulozima u stvarima i u pravima 6426 2016.
Brisanje dioničara iz registra dioničara 6424 2016.
Opoziv odluke o imenovanju – član uprave dioničkog društva 6422 2016.
Vlastite dionice - otuđenje 6418 2016.
Isplata dividende 6417 2016.

Stranice