VI-MI iz tematskog područja: Trgovačka društva

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Vlastiti poslovni udjeli 6458 2017.
Protuprijedlozi dioničara – glavna skupština – obrazloženje 6453 2017.
Zamjenici članova uprave – odgovornost 6450 2017.
Članovi uprave društva s ograničenom odgovornošću – trajanje mandata 6450 2017.
Dioničko društvo – imenovanje i opoziv člana uprave 6448 2016.
Revizija – društvo s ograničenom odgovornošću 6438 2016.
Prestanak društva s ograničenom odgovornošću 6437 2016.
Vođenje poslova društva – predsjednik uprave 6436 2016.
Ovlasti iz prokure 6434 2016.
Pripajanje dioničkih društava 6431 2016.
Ugovaranje rokova plaćanja kod prodaje robe između trgovačkih društava 6431 2016.
Povećanje temeljnog kapitala ulozima u stvarima i u pravima 6426 2016.
Brisanje dioničara iz registra dioničara 6424 2016.
Opoziv odluke o imenovanju – član uprave dioničkog društva 6422 2016.
Vlastite dionice - otuđenje 6418 2016.
Isplata dividende 6417 2016.
Prijenos poslovnog udjela – društveni ugovor 6416 2016.
Prijenos poslovnog udjela 6414 2016.
Dioničko društvo – podjela dobiti 6412 2016.
Likvidacija društva 6411 2016.
Član uprave dioničkog društva – početak mandata 6408 2016.
Društvo s ograničenom odgovornošću – povećanje temeljnoga kapitala novim uplatama 6404 2016.
Nedopuštena primanja članova u društvu – društvo s ograničenom odgovornošću 6400 2016.
Društvo s ograničenom odgovornošću – obvezatnost nadzornog odbora 6398 2015.
Dionice u nematerijaliziranom obliku – vođenje registra dionica 6396 2015.
Stjecanje članstva u društvu s ograničenom odgovornošću 6395 2015.
Nadzorni odbor 6394 2015.
Upotreba dobiti – pravo na dividendu 6394 2015.
Samostalni revizor s jednim zaposlenim u obavljanju revizije trgovačkog društva 6393 2015.
Prokurist – ovlast – otkaz ugovora o radu 6392 2015.

Stranice