VI-MI iz tematskog područja: Gradnja

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Plinovod kao građevina 6494 2017.
Oporezivanje porezom na kuću za odmor građevine u kojoj je smješten alat za obavljanje registrirane djelatnosti 6418 2016.
Rješenje o izvedenom stanju – izmjena – primjena ZUP-a 6399 2016.
Legalizacija građevine – odlučivanje o više zahtjeva 6373 2015.
Projektant i izvođač 6363 2015.
Nadzor gradnje 6362 2015.
Izdavanje potvrde građevinske inspekcije da nije u tijeku inspekcijski postupak prema prijelaznim odredbama Zakona o gradnji 6344 2014.
Izgradnja bazena u dvorištu obiteljske kuće 6338 2014.
Obvezatna prodaja gradskog zemljišta – građevinske čestice zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju – legalizacija 6290 2014.
Energetski certifikat i uknjižba prava vlasništva 6287 2014.
Energetski certifikat za ruševnu kuću 6285 2014.
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave – ugovor o građenju – »ključ u ruke« 6258 2014.
Plaćanje između obveznika fiskalizacije gotovim novcem 6152 2013.
Utvrđivanje zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine 6116 2012.
Popis nezakonito izgrađenih zgrada 6025 2011.
Primjena Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 6004 2011.
Broj etaža u nezakonito izgrađenoj zgradi koji se može legalizirati 5998 2011.
Odstupanje posebne geodetske podloge u postupku izdavanja akata za gradnju 5932 2011.
Izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine 5927 2010.
Prestanak prava građenja – etažno vlasništvo 5842 2010.
PDV i računi u graditeljstvu 5720 2008.
Rješenje o uvjetima za obavljanje djelatnosti u građevinama izgrađenima od 20. lipnja 1991. do 31. prosinca 2003. 5602 2007.
Započeti postupci izdavanja dozvola za gradnju 5597 2007.
Građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine 5595 2007.
Porez na kuće za odmor na nelegalno izgrađene kuće 5489 2006.
Gradnja na pomorskom dobru 5473 2006.
PDV I RAČUNI U GRADITELJSTVU 5370 2005.
Građevine izgrađene u sklopu obnove 5364 2005.
Građevina bez uporabne dozvole – etažiranje 5360 2005.
Upis u zemljišne knjige građevine izgrađene u sklopu obnove 5352 2005.

Stranice