VI-MI iz tematskog područja: Porezno pravo - porez na promet nekretnina

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Obračun PDV-a pri prodaji nekretnine 6510 2018.
Darovanje nekretnine 6505 2018.
Porez na promet nekretnina kod nasljeđivanja po pravu predstavljanja 6492 2017.
Porez na promet nekretnina diobom zajedničke nekretnine nakon brakorazvodne parnice 6490 2017.
Oporezivanje stjecanja nekretnina porezom na promet nekretnina bivših bračnih dugova 6488 2017.
Porez na nekretninu po isteku propisanog datuma za dostavu podataka jedinici lokalne samouprave 6468 2017.
Porez na promet nekretnine koja se u cijelosti iznajmlje - protek roka 6452 2017.
Rok i način dostave Poreznoj upravi ovjerene isprave o kupoprodaji nekretnine 6452 2017.
Stjecanje nekretnine darovanjem – zaklade 6447 2016.
Porez na kuće za odmor – fizičke osobe koje imaju u vlasništvu dva odvojena objekta 6434 2016.
Oporezivanje kupnje građevinskoga zemljišta porezom na promet nekretnina 6432 2016.
Plinska mreža kao nekretnina u smislu poreza na promet nekretnina 6421 2016.
Porez na promet nekretnina prilikom likvidacije trgovačkog društva 6404 2016.
Definicija građevine u poreznom smislu te oporezivanje darovanja nekretnine 6404 2016.
Porezno oslobođenje pri kupnji prve nekretnine 6382 2015.
Porez na kuću za odmor – minimalni sanitarni uvjeti 6270 2014.
Dostava podataka nadležnom poreznom tijelu za obračun i naplatu poreza na kuće za odmor 6267 2014.
Porez na kuće za odmor 6236 2013.
Porez na promet nekretnina stjecanjem vlasništva dosjelošću 6149 2013.
Porez na promet nekretnina, na razliku površine građevinskog zemljišta 6147 2013.
Unos nekretnina u zakladu 6141 2013.
Porez na promet nekretnina prilikom unosa nekretnine u zakladu 6104 2012.
Porez na promet nekretnina pri kupoprodaji kulturnih dobar 6070 2012.
Porez na promet nekretnina – zastara 6065 2012.
Porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju nekretnine bivšeg bračnog druga 6034 2012.
Oporezivanje prometa nekretnina na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju 5947 2011.
Naknadno plaćanje poreza na promet nekretnina po isteku roka za izgradnju kuće na kupljenom zemljištu 5946 2011.
Povrat plaćenog poreza na promet nekretnina, na temelju sporazumnog raskida ugovora o kupoprodaji nekretnine 5933 2011.
Porez na promet nekretnina na prijenos vlasništva nekretnine bez naknade 5932 2011.
Porez na promet nekretnina kod darovanja nekretnine između partnera u izvanbračnoj zajednici 5863 2010.

Stranice