VI-MI iz tematskog područja: Porezno pravo - porez na dohodak

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Porez na dohodak od kapitalnih dobitaka 6467 2017.
Oporezivanje jubilarnih nagrada 6466 2017.
Obveznik poreza na dohodak od imovine 6459 2017.
Isplata božićnice u gotovu novcu 6449 2016.
Porez na dohodak u paušalnom iznosu fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva 6444 2016.
Neoporezivi dio dohotka – raspodjela osobnog odbitka 6442 2016.
Osnovice za obračun doprinosa obrtnika obveznika poreza na dohodak 6441 2016.
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor kao plaća 6435 2016.
Najniža kamata na pozajmice neoporeziva porezom na dohodak 6431 2016.
Isplate u gotovu novcu 6427 2016.
Proširenje samostalne djelatnosti kod poreza na dohodak u paušalnom iznosu 6427 2016.
Dnevnice za službena putovanja u neprofitnim organizacijama 6425 2016.
Minimalna visina kamatne stope na zajam u novcu fizičkoj osobi neoporeziva porezom na dohodak 6424 2016.
Pravo fizičkih osoba na neoporezivi dio ostvarene naknade za umjetničko djelo 6421 2016.
Oporezivanje primitaka redovitih studenata za rad preko studentskih udruga 6419 2016.
Mjesečni predujam poreza na dohodak u 2016. godini obrtnika koji utvrđuju dohodak na temelju vođenja poslovnih knjiga 6411 2016.
Poticaji zapošljavanja novih radnika 6411 2016.
Obveze fizičke osobe prilikom otpočinjanja iznajmljivanja određenih pokretnina u turističkoj sezoni 6407 2016.
Obveza izdavanja računa 6405 2016.
Isplata božićnice osobi na stručnom osposobljavanju 6397 2015.
Neoporezivi iznos za dar djetetu do 15 godina života 6396 2015.
Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada 6395 2015.
Porezni status zateznih kamata u sustavu poreza na dohodak 6387 2015.
Oporezivanje dividendi od dionica koje su prodane radnicima mimo uređenog tržišta kapitala 6384 2015.
Doprinosi na stipendije 6374 2015.
Porezna olakšica na naknadu za isporučeno umjetničko djelo 6371 2015.
Porezna olakšica na autorsku naknadu za umjetničko djelo 6368 2015.
Troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama 6365 2015.
Porezni tretman povoljnijih kamata pri davanju kredita fizičkim osobama 6363 2015.
Dar djetetu u novcu za predstojeće blagdane 6339 2014.

Stranice