VI-MI iz tematskog područja: Porezno pravo - porez na dodanu vrijednost

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Zakup uredskog prostora uz minimalnu naknadu 6509 2018.
PDV na prijenos vlasništva izgrađene nekretnine 6507 2018.
Registar obveznika PDV i registracija za potrebe PDV-a 6507 2018.
PDV na najamninu i minimalna cijena najma stana 6506 2018.
Fizička osoba kao mali poduzetnik 6473 2017.
Oporezivanje u slučaju propusta imenovanja nositelja turističke djelatnosti 6439 2016.
Vjerodostojnost izdanog računa u papirnom obliku poslanog elektroničkom poštom 6436 2016.
Ispravak pretporeza pri ulaganju na tuđoj nekretnini 6424 2016.
Osnovica za oporezivanje PDV-om kad se na novog kupca prenosi dio trgovačkog društva 6423 2016.
Opseg obavljanja djelatnosti glede oporezivanja PDV-om 6422 2016.
Izdavanje računa turistima za obavljene turističke usluge u kući za odmor 6420 2016.
Oslobođenje plaćanja PDV-a na usluge doma za starije i nemoćne osobe 6417 2016.
Ispravak računa i obveze PDV-a 6414 2016.
Ispravak odbitka pretporeza 6413 2016.
Porez na dodanu vrijednost – razgraničenje samostalnog obavljanja djelatnosti od nesamostalnog rada fizičke osobe 6412 2016.
Izdavanje računa za obavljene usluge od zajedničke djelatnosti u objektu u privatnom vlasništvu 6410 2016.
Vjerodostojnost izdanog računa u elektroničkom obliku 6397 2015.
Prvo nastanjenje, odnosno korištenje nekretnine glede oporezivanja porezom na dodanu vrijednost 6380 2015.
PDV kod prodaje nekretnine 6379 2015.
Iskazivanje podataka o stjecanju dobara iz Europske unije fizičke osobe koja obavlja samostalnu djelatnost 6355 2015.
Obveza PDV-a na nabavu opreme na jedinstvenom tržištu Europske unije 6352 2015.
Dostava podataka o promjeni načina oporezivanja porezom na dodanu vrijednost 6349 2015.
PDV na manjkove dobara 6348 2015.
PDV – davanje uzoraka i davanje darova u promidžbene svrhe 6342 2014.
Ograničenje prava na odbitak pretporeza – reprezentacija 6340 2014.
Prijenos obveze PDV-a kod usluga čišćenja građevine 6337 2014.
Prijenos obveze PDV-a pri zamjeni i popravku električne instalacije 6336 2014.
Obveza obračuna PDV-a za svako obračunsko razdoblje posebno 6334 2014.
Računi za predujam 6333 2014.
Umanjenje zakupnine i PDV-a poradi nastale štete u iznajmljenom poslovnom prostoru grada 6332 2014.

Stranice