VI-MI iz tematskog područja: Porezno pravo - opći porezni zakon

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Upravni ugovor za porezni dug 6515 2018.
Porez na nasljedstva i darove 6513 2018.
Karakteristike i prijenos računa u elektroničkom obliku 6511 2018.
Porezi i doprinosi na naknade u slučaju ugovorne zabrane tržišnog natjecanja 6501 2017.
Pravo na povrat plaćenog poreza nakon nastupa zastare 6476 2017.
Fiskalizacija ispostavljenih i izdanih računa za bezgotovinsku naplatu 6475 2017.
Porez na dodanu vrijednost pri prodaji nekretnine u stečajnom postupku 6474 2017.
Djelokrug poreznog tijela – nastup zastare poreznog duga 6469 2017.
Zastara obveze i naplate poreznog duga iz prethodnih razdoblja u 2017. godini 6467 2017.
Obustava naplate poreznog duga nastupom apsolutne zastare 6464 2017.
Rok za podnošenje prijave – oporezivanje dohotka od iznajmljivanja stanova 6463 2017.
Porezni obveznici – rok za dostavu podataka o nekretninama 6461 2017.
Rok za promjenu odluke o plaćanju poreza na korištenje javnih površina 6461 2017.
Obavijest Porezne uprave o zastari poreznog duga 6448 2016.
Izdavanje računa za odvjetničke usluge 6441 2016.
Porez na tvrtku ili naziv 6437 2016.
Maksimalna ukupna vrijednost izdanih srećaka za pojedinu igru na sreću 6433 2016.
Prebivalište kao kriterij za oslobođenje od obveze plaćanja poreza na kuću za odmor 6416 2016.
Dostava poreznog akta elektroničkim putem trgovačkom društvu bez njegova pristanka 6383 2015.
Pravo dioničara da budu obaviješteni – porezna davanja 6374 2015.
Statistička izvješća u poreznom nadzoru 6373 2015.
Pravo poreznog obveznika na povrat preplaćenog poreza 6358 2015.
Primici u naravi kao drugi dohodak 6286 2014.
Porezni dug i nadležnost ispostave za zaprimanje zahtjeva 6198 2013.
Ovršna i vjerodostojna isprava 6179 2013.
Potpis na ispostavljenom računu kao knjigovodstvenoj ispravi 6125 2012.
Otpis dugova koji nisu uređeni Općim poreznim zakonom 6110 2012.
Porez na tvrtku – antenski stup 6092 2012.
Poslovne jedinice i porez na tvrtku 6045 2012.
Porezni savjetnik kao opunomoćenik 6040 2012.

Stranice