VI-MI iz tematskog područja: Porezno pravo - opći porezni zakon

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Rok za podnošenje prijave – oporezivanje dohotka od iznajmljivanja stanova 6463 2017.
Porezni obveznici – rok za dostavu podataka o nekretninama 6461 2017.
Rok za promjenu odluke o plaćanju poreza na korištenje javnih površina 6461 2017.
Obavijest Porezne uprave o zastari poreznog duga 6448 2016.
Izdavanje računa za odvjetničke usluge 6441 2016.
Porez na tvrtku ili naziv 6437 2016.
Maksimalna ukupna vrijednost izdanih srećaka za pojedinu igru na sreću 6433 2016.
Prebivalište kao kriterij za oslobođenje od obveze plaćanja poreza na kuću za odmor 6416 2016.
Dostava poreznog akta elektroničkim putem trgovačkom društvu bez njegova pristanka 6383 2015.
Pravo dioničara da budu obaviješteni – porezna davanja 6374 2015.
Statistička izvješća u poreznom nadzoru 6373 2015.
Pravo poreznog obveznika na povrat preplaćenog poreza 6358 2015.
Primici u naravi kao drugi dohodak 6286 2014.
Porezni dug i nadležnost ispostave za zaprimanje zahtjeva 6198 2013.
Ovršna i vjerodostojna isprava 6179 2013.
Potpis na ispostavljenom računu kao knjigovodstvenoj ispravi 6125 2012.
Otpis dugova koji nisu uređeni Općim poreznim zakonom 6110 2012.
Porez na tvrtku – antenski stup 6092 2012.
Poslovne jedinice i porez na tvrtku 6045 2012.
Porezni savjetnik kao opunomoćenik 6040 2012.
Poseban porez na luksuzne proizvode 6008 2011.
Reprogram poreznog duga 5977 2011.
Troškovi ovrhe prema Općem poreznom zakonu 5949 2011.
Otpis poreznog duga 5889 2010.
Redoslijed plaćanja poreznog duga 5875 2010.
Nagrada i naknada poreznom zastupniku po službenoj dužnosti 5868 2010.
Dospijeće kamata kod poreznih obveza 5860 2010.
Prigovor protiv rješenja o ovrsi prema Općem poreznom zakonu 5832 2010.
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje – odgoda ovrhe 5828 2010.
Uvjeti za otpis poreznog duga 5813 2009.

Stranice