VI-MI iz tematskog područja: Radno pravo

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Terenski dodatak prema kolektivnom ugovoru za graditeljstvo 6481 2017.
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca i prava iz radnog odnosa 6477 2017.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora i otpremnina 6476 2017.
Mandat predstavnika radnika u tijelu poslodavca 6475 2017.
Prekidanje dopusta za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju radi korištenja godišnjeg odmora 6474 2017.
Bolovanje zbog ozljede na radu i tijek otkaznog roka 6471 2017.
Ozljeda na radu osobe na izvršavanju rada za opće dobro 6471 2017.
Sklapanje ugovora o radu 6470 2017.
Valjanost izbora za radničko vijeće 6464 2017.
Prava i obveze radničkog vijeća ako kod poslodavca djeluje više sindikata 6463 2017.
Minimalna plaća za nepuno radno vrijeme 6461 2017.
Pravo na godišnji odmor nakon neplaćenog dopusta 6459 2017.
Opseg prava iz radnog odnosa koji se prenosi na novog poslodavca 6458 2017.
Sindikalni povjerenici s pravima i obvezama radničkog vijeća 6454 2017.
Zaštita prava iz radnog odnosa 6454 2017.
Otpremnina 6453 2017.
Raspored korištenja drugog dijela godišnjeg odmora 6452 2017.
Plaća sindikalnog povjerenika 6452 2017.
Kolektivni višak radnika 6450 2017.
Opoziv predstavnika radnika u nadzornom odboru 6447 2016.
Uračunavanje blagdana u godišnji odmor 6446 2016.
Neplaćeni dopust 6445 2016.
Račun za odvjetničke usluge Radničkog vijeća trgovačkog društva u parničnom postupku 6445 2016.
Naknada troška dolaska na posao i s posla 6444 2016.
Obveznik primjene propisa iz zaštite na radu pri ustupanju radnika 6440 2016.
Visina otpremnine zbog poslovno uvjetovanog otkaza 6435 2016.
Otkaz ugovora o radu radnicima jedne od poslovnica u istom mjestu rada 6434 2016.
Mogućnosti poslodavca ako radnik ne želi raditi u otkaznom roku 6427 2016.
Naknada štete u radnim odnosima 6427 2016.
Zaštita prava iz radnog odnosa 6427 2016.

Stranice