VI-MI iz tematskog područja: Radno pravo

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Važenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama 6492 2017.
Slanje zahtjeva za zaštitu prava preporučeno putem pošte i računanje rokova za sudsku zaštitu prava iz radnog odnosa 6491 2017.
Godišnji odmor polaznika stručnog osposobljavanja za rad i kolektivni ugovori 6490 2017.
Postupanje poslodavca prema radniku koji ne želi raditi u otkaznom roku 6489 2017.
Godišnji odmor polaznika stručnog osposobljavanja za rad 6488 2017.
Naknada troška dolaska na posao i s posla prema pravilniku o radu 6487 2017.
Vraćanje na rad nakon utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu 6486 2017.
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa 6486 2017.
Utjecaj postupka izvanredne uprave na prestanak radnog odnosa 6484 2017.
Terenski dodatak prema kolektivnom ugovoru za graditeljstvo 6481 2017.
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca i prava iz radnog odnosa 6477 2017.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora i otpremnina 6476 2017.
Mandat predstavnika radnika u tijelu poslodavca 6475 2017.
Prekidanje dopusta za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju radi korištenja godišnjeg odmora 6474 2017.
Bolovanje zbog ozljede na radu i tijek otkaznog roka 6471 2017.
Ozljeda na radu osobe na izvršavanju rada za opće dobro 6471 2017.
Sklapanje ugovora o radu 6470 2017.
Valjanost izbora za radničko vijeće 6464 2017.
Prava i obveze radničkog vijeća ako kod poslodavca djeluje više sindikata 6463 2017.
Minimalna plaća za nepuno radno vrijeme 6461 2017.
Pravo na godišnji odmor nakon neplaćenog dopusta 6459 2017.
Opseg prava iz radnog odnosa koji se prenosi na novog poslodavca 6458 2017.
Sindikalni povjerenici s pravima i obvezama radničkog vijeća 6454 2017.
Zaštita prava iz radnog odnosa 6454 2017.
Otpremnina 6453 2017.
Raspored korištenja drugog dijela godišnjeg odmora 6452 2017.
Plaća sindikalnog povjerenika 6452 2017.
Kolektivni višak radnika 6450 2017.
Opoziv predstavnika radnika u nadzornom odboru 6447 2016.
Uračunavanje blagdana u godišnji odmor 6446 2016.

Stranice