VI-MI iz tematskog područja: Komunalno gospodarstvo

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Komunalna naknada za korištenje zajedničkog prostora 6513 2018.
Povrat komunalnog doprinosa 6512 2018.
Zastara komunalne naknade 6511 2018.
Otpis dijela duga fizičke osobe s naslova komunalnog doprinosa 6484 2017.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa 6477 2017.
Tijela oslobođena plaćanja komunalne naknade 6472 2017.
Komunalna naknada za zgradu koju koristi sud 6469 2017.
Komunalno gospodarstvo – dodjela koncesije javne usluge javnog gradskog prijevoza 6468 2017.
Komunalni doprinos – građenje komunalnih vodnih građevina 6465 2017.
Komunalni redar 6463 2017.
Ugovor o financiranju izgradnje komunalnih vodnih građevina – stranke ugovora 6463 2017.
Komunalna naknada – stečaj – troškovi 6461 2017.
Upravni postupak – prigovor zbog postupanja komunalnog redara 6459 2017.
Komunalna naknada – stečaj 6459 2017.
Komunalno gospodarstvo – groblje – upis u zemljišne knjige 6458 2017.
Komunalni doprinos – izmjena građevinske dozvole 6454 2017.
Komunalni doprinos – izmjena akta kojima se odobrava građenje 6453 2017.
Komunalno gospodarstvo – komunalna naknada – ugovor o doživotnom uzdržavanju 6444 2016.
Upravni ugovor radi namirenja dospjelog duga komunalnog doprinosa 6440 2016.
Komunalna naknada – pogrešan izračun – poništenje rješenja 6435 2016.
Komunalna naknada i naknada za uređenje voda – ovrha duga 6432 2016.
Komunalna naknada – obustava ovrhe duga komunalne naknade 6424 2016.
Komunalno gospodarstvo – povrat komunalnog doprinosa 6422 2016.
Komunalna naknada – djelokrug – povrat više plaćenih sredstava duga 6422 2016.
Komunalno gospodarstvo – komunalna naknada 6421 2016.
Komunalno gospodarstvo 6418 2016.
Donošenje rješenja o uklanjanju nezakonito odbačenog opasnog otpada 6417 2016.
Povjeravanje ugovora o obavljanju komunalnih poslova 6415 2016.
Komunalna naknada – kamate 6410 2016.
Objekti komunalne infrastrukture – izvlaštenje 6404 2016.

Stranice