VI-MI iz tematskog područja: Zemljišne knjige

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Zabilježba spora i raspolaganje nekretninom u tijeku parničnog postupka 6448 2016.
Raspolaganje javnim dobrima upisanima u zemljišnoknjižni uložak »Popis I« 6433 2016.
Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste 6423 2016.
Povezivanje knjige položenih ugovora i zemljišne knjige 6416 2016.
Aktivna legitimacija nasljednika za podnošenje brisovne tužbe 6407 2016.
Obnova zemljišnoknjižnog uloška 6395 2015.
Promjena u posjedovnici zemljišne knjige i provedba prijavnog lista 6394 2015.
Ispravak propusta u prepisivanju podataka iz ručno vođene zemljišne knjige u zemljišnu knjigu u digitalnom obliku 6386 2015.
Upis u knjigu položenih ugovora 6385 2015.
Novine u pravnim lijekovima u zemljišnoknjižnom postupku 6177 2013.
Denacionalizacija građevinskog zemljišta – upis neupisane zgrade – vlasništvo 6061 2012.
Brisovna tužba 6051 2012.
Relevantnost podataka za pravni promet nekretnina 6040 2012.
Zemljišnoknjižni postupak – pravni lijekovi – revizija 6036 2012.
Nedostatak upisa u »B« listu – obnova zemljišne knjige 6006 2011.
Zabilježba ugovora o doživotnom uzdržavanju – clausula intabulandi 5982 2011.
Zabilježba spora – postupak utvrđivanja granice pomorskog dobra 5955 2011.
Negativna služnost prozora – stjecanje s povjerenjem u zemljišne knjige 5953 2011.
Dopuna zemljišne knjige 5929 2011.
Zabilježba prvenstvenog reda 5862 2010.
Zabilježba prvenstvenog reda 5857 2010.
Brisanje zabilježbe spora – povlačenje tužbe 5839 2010.
Djelovanje odgode zaštite povjerenja u potpunost i istinitost zemljišne knjige 5815 2009.
Zabilježba ugovora o doživotnom uzdržavanju 5807 2009.
Zemljišne knjige - zabilježba spora 5803 2009.
Zemljišne knjige - upis u zemljišne knjige 5768 2009.
Brisanje hipoteke upisane do 25. prosinca 1958. 5746 2009.
Zabilježba spora – razlozi zbog kojih se ne može dopustiti 5738 2009.
Upis u zemljišne knjige – ovjera potpisa 5695 2008.
Upis zajedničkog vlasništva u zemljišnu knjigu 5691 2008.

Stranice