VI-MI iz tematskog područja: Vlasničkopravni odnosi

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Ovjeravanje neistinitog sadržaja kod zemljišnoknjižnog suda 6509 2018.
Smetanje posjeda – promjena lokota 6466 2017.
Otkup stana (samostojeće kuće) i uređenje zemljišnoknjižnog stanja u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora 6457 2017.
Odgovornost za neplaćene račune za grijanje stanova u zgradi 6450 2017.
Razvrgnuće suvlasništva na više nekretnina 6437 2016.
Prijenos vlasništva zemljišta jedinice lokalne samouprave bez natječaja javnoj vatrogasnoj postrojbi za izgradnju objekata vatrogasne djelatnosti 6435 2016.
Založno pravo na nekretnini 6421 2016.
Popravak/izmjena krovnog prozora na trošak zajedničke pričuve 6419 2016.
Prijenos prava vlasništva poslovnog udjela radi osiguranja novčane tražbine 6379 2015.
Stvarna služnost stečena dosjelošću 6343 2014.
Vlasnička parnica 6278 2014.
Uvjeti za upravitelja zgrade 6278 2014.
Donošenje odluka suvlasnika u upravljanju stambenom zgradom 6276 2014.
Šteta nastala zbog izljeva vode iz cijevi 6263 2014.
Prijenos prava vlasništva nekretnine bez naknade s jedinice lokalne samouprave na pravnu osobu u državnom vlasništvu 6261 2014.
Tužbeni zahtjev radi povrata suvlasničke nekretnine 6254 2014.
Isključenje suvlasnika iz suvlasničke zajednice 6237 2013.
Ovrha na nekretninama 6222 2013.
Predstavnik suvlasnika 6149 2013.
Potreba tabularnog očitovanja za upis prava vlasništva 6110 2012.
Najam stana na temelju prava doživotnog uživanja (stanovanja) 6086 2012.
Odgovornost za štetu zbog pucanja vodovodne cijevi u stambenoj zgradi 6061 2012.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice – upućivanje na parnicu 6058 2012.
Razvrgnuće zajednica nekretnina u suvlasništvu grada i privatnih osoba 6039 2012.
Brisovna tužba vlasnika upisanih u podulošku knjige PU 6034 2012.
Oblik ugovora o posredovanju u prodaji nekretnina 6018 2011.
Izoliranje i obnova fasade zgrade – poslovodstvo bez naloga 6017 2011.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice isplatom 6012 2011.
Upis prava vlasništva nekretnine stečeno dosjelošću u zemljišne knjige – clausula intabulandi 5994 2011.
(Ne)upisivanje prava vlasništva stečenog dosjelošću u zemljišnu knjigu 5992 2011.

Stranice