VI-MI iz tematskog područja: Nasljedno pravo

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Nasljeđivanje poslovnih udjela 6514 2018.
Ustupanje nasljednog dijela prije diobe 6513 2018.
Obračun i isplata drugog dohotka nasljedniku 6509 2018.
Učinak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju 6469 2017.
Ovjera potpisa 6447 2016.
Nasljedno pravo – spor o činjenicama 6446 2016.
Nasljedno pravo 6435 2016.
Izvanbračni drug kao stranka u postupku i izdvajanje izvanbračne stečevine iz ostavine 6417 2016.
Osporavanje sastava ostavine nakon pravomoćno dovršenog ostavinskog postupka 6414 2016.
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja 6392 2015.
Odricanje od nasljedstva i pravo na nužni dio 6217 2013.
Učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju 6134 2012.
Umanjenje raspolaganja oporukom 6064 2012.
Odricanje od nasljedstva 6063 2012.
Vrijeme određivanja vrijednosti ostavine 5967 2011.
Pravo nasljeđivanja kad je ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja, a ostavitelj nema bračnog druga 5965 2011.
Upis vlasništva izvanknjižne ostavine u zemljišnu knjigu 5945 2011.
Provođenje rješenja o nasljeđivanju u zemljišnoj knjizi 5929 2011.
Nadležnost suda za raspravljanje naknadno pronađene imovine 5920 2010.
Sastav ostavine 5895 2010.
Djelomično odricanje od nasljedstva 5869 2010.
Upis nasljednika u zemljišnu knjigu 5861 2010.
Opoziv oporuke 5843 2010.
Jedinica lokalne samouprave - ošasna ostavina 5841 2010.
Pravo nasljednika na nužni dio 5813 2009.
Odricanje od prava na ošasnu imovinu i odgovornost za dugove ostavitelja 5736 2009.
Ostavinski postupak – spor o primjeni prava 5735 2009.
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja 5733 2009.
Naknadno pronađena imovina 5720 2008.
Sastavljanje privatne oporuke 5712 2008.

Stranice