VI-MI iz tematskog područja: Nasljedno pravo

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Obračun i isplata drugog dohotka nasljedniku 6509 2018.
Učinak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju 6469 2017.
Ovjera potpisa 6447 2016.
Nasljedno pravo – spor o činjenicama 6446 2016.
Nasljedno pravo 6435 2016.
Izvanbračni drug kao stranka u postupku i izdvajanje izvanbračne stečevine iz ostavine 6417 2016.
Osporavanje sastava ostavine nakon pravomoćno dovršenog ostavinskog postupka 6414 2016.
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja 6392 2015.
Odricanje od nasljedstva i pravo na nužni dio 6217 2013.
Učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju 6134 2012.
Umanjenje raspolaganja oporukom 6064 2012.
Odricanje od nasljedstva 6063 2012.
Vrijeme određivanja vrijednosti ostavine 5967 2011.
Pravo nasljeđivanja kad je ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja, a ostavitelj nema bračnog druga 5965 2011.
Upis vlasništva izvanknjižne ostavine u zemljišnu knjigu 5945 2011.
Provođenje rješenja o nasljeđivanju u zemljišnoj knjizi 5929 2011.
Nadležnost suda za raspravljanje naknadno pronađene imovine 5920 2010.
Sastav ostavine 5895 2010.
Djelomično odricanje od nasljedstva 5869 2010.
Upis nasljednika u zemljišnu knjigu 5861 2010.
Opoziv oporuke 5843 2010.
Jedinica lokalne samouprave - ošasna ostavina 5841 2010.
Pravo nasljednika na nužni dio 5813 2009.
Odricanje od prava na ošasnu imovinu i odgovornost za dugove ostavitelja 5736 2009.
Ostavinski postupak – spor o primjeni prava 5735 2009.
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja 5733 2009.
Naknadno pronađena imovina 5720 2008.
Sastavljanje privatne oporuke 5712 2008.
Usklađenje zemljišnoknjižnog stanja sa stvarnim 5688 2008.
Oporučno nasljeđivanje 5638 2008.

Stranice