VI-MI iz tematskog područja: Obiteljsko pravo

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Bračna stečevina – ugovor o doživotnom uzdržavanju 6504 2018.
Grobnica i grobno mjesto kao bračna stečevina 6465 2017.
Privremeno uzdržavanje – mjerodavni zakoni 6462 2017.
Gradnja kuće za vrijeme izvanbračne zajednice i dioba izvanbračne stečevine 6449 2016.
Uzdržavanje izvanbračnog druga – majke zajedničkog djeteta 6359 2015.
Stanka za dojenje 6234 2013.
Roditelj – zastupnik maloljetne osobe – ugovor 6221 2013.
Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta – Grad Zagreb 6077 2012.
Ovrha radi uzdržavanja 6070 2012.
Darovanje u vrijeme trajanja bračne zajednice 6026 2011.
Bračna stečevina i vlastita imovina 5951 2011.
Isključiva mjesna nadležnost 5854 2010.
Pravo na prezime nakon razvoda braka 5846 2010.
Ovrha radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta 5837 2010.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju osobe kojoj je oduzeta poslovna sposobnost 5797 2009.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju – bračna stečevina 5770 2009.
Priznanje očinstva 5701 2008.
Uzdržavanje izvanbračnog druga 5688 2008.
Osporavanje bračnog očinstva 5660 2008.
Pretpostavke za izbor skrbnika 5656 2008.
Novčani iznos za uzdržavanje 5649 2008.
Susreti i druženja djece s očuhom 5642 2008.
Ostvarivanje prava na doplatak za djecu 5634 2008.
Prestanak obveze uzdržavanja 5629 2008.
Zaštita od nasilja u obitelji – bivši izvanbračni drugovi 5608 2007.
Promjena prezimena nakon razvoda braka 5606 2007.
Potpora u slučaju smrti očuha 5606 2007.
Obiteljsko pravo – potraživanje uzdržavanja 5597 2007.
Obiteljsko pravo – bračna stečevina 5588 2007.
Vraćanje roditeljske skrbi nad posvojenim djetetom 5580 2007.

Stranice