VI-MI iz tematskog područja: Ovršni postupak

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Prednosni red prigodom ovrhe na računima i ovrhe na plaći 6517 2018.
Ograničenja i izuzeća od ovrhe na jedinoj nekretnini ovršenika građanina 6513 2018.
Isplata otpremnine u gotovini tijekom ovršnog postupka 6511 2018.
Iznos plaće koji je izuzet od ovrhe u 2018. 6507 2018.
Ovrha na plaći radi uzdržavanja djeteta 6505 2018.
Zaštita ovršenika fizičke osobe 6494 2017.
Ovrha diobom stvari – troškovi postupka 6494 2017.
Ovrha na nekretnini – posebni uvjeti 6492 2017.
Zaštita ovršenika fizičke osobe – suglasnost 6490 2017.
Zaštita ovršenika fizičke osobe 6488 2017.
Ograničenje ovrhe 6488 2017.
Ovršni postupak – izravna naplata 6486 2017.
Prigovor treće osobe – pokretanje parnice 6468 2017.
Nedopuštenost sudske ovrhe 6465 2017.
Ovrha – prijenos tražbine ili obveza 6461 2017.
Prijedlog za ovrhu 6452 2017.
Ovrha – pogrešno navođenje naziva 6445 2016.
Ovrha na nekretnini 6430 2016.
Osobni identifikacijski broj ovršenika strane osobe 6406 2016.
Zabrana obračunskog plaćanja 6395 2015.
Izuzimanje od ovrhe 6373 2015.
Ovrha na novčanim sredstvima na računu 6369 2015.
Nedopuštenost sudske ovrhe 6363 2015.
Zadužnica 6363 2015.
Zastara obveze jamca 6343 2014.
Ovršni postupak – rok za protuovrhu 6338 2014.
Ovrha na novčanoj tražbini 6337 2014.
Ovršni postupak – izlučni prigovor i pokretanje parnice 6336 2014.
Ovršni postupak – prigovor prijeboja kao žalbeni razlog 6332 2014.
Sudski ovršitelj – rad i ometanje u radu 6327 2014.

Stranice