VI-MI iz tematskog područja: Ovršni postupak

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Ovrha – prijenos tražbine ili obveza 6461 2017.
Prijedlog za ovrhu 6452 2017.
Ovrha – pogrešno navođenje naziva 6445 2016.
Ovrha na nekretnini 6430 2016.
Osobni identifikacijski broj ovršenika strane osobe 6406 2016.
Zabrana obračunskog plaćanja 6395 2015.
Izuzimanje od ovrhe 6373 2015.
Ovrha na novčanim sredstvima na računu 6369 2015.
Nedopuštenost sudske ovrhe 6363 2015.
Zadužnica 6363 2015.
Zastara obveze jamca 6343 2014.
Ovršni postupak – rok za protuovrhu 6338 2014.
Ovrha na novčanoj tražbini 6337 2014.
Ovršni postupak – izlučni prigovor i pokretanje parnice 6336 2014.
Ovršni postupak – prigovor prijeboja kao žalbeni razlog 6332 2014.
Sudski ovršitelj – rad i ometanje u radu 6327 2014.
Ovršni postupak – troškovi postupka 6325 2014.
Zastara tražbine iz zadužnice 6323 2014.
Ovršnost prvostupanjske sudske odluke 6323 2014.
Sudionik u ovršnom postupku 6318 2014.
Ovršni postupak – izlučna tužba 6285 2014.
Ovrha radi naplate duga komunalne naknade 6284 2014.
Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine – sudski penali 6253 2014.
Založnopravno osiguranje na poslovnom udjelu dužnika u trgovačkom društvu 6249 2014.
Ovrha na pokretninama 6244 2014.
Prigovor treće osobe u ovršnom postupku 6226 2013.
Privremena mjera 6224 2013.
Ovršni postupak – razlučno pravo 6221 2013.
Isplata naknade štete nastala zbog profesionalne bolesti, na račun zaštićenih primanja 6216 2013.
Izuzeće od ovrhe naknade štete radniku zbog bolesti prouzročene izloženošću azbestu 6210 2013.

Stranice