VI-MI iz tematskog područja: Upravni spor

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Upravni spor – odgodni učinak tužbe i privremena mjera na prijedlog tuženika 6463 2017.
Upravni spor – rasprava pri obnovi spora 6462 2017.
Upravni spor – poziv na raspravu 6460 2017.
Upravni spor – sporedni tužbeni zahtjev i uređenje tužbe 6458 2017.
Upravni spor – pravna shvaćanja i primjedbe suda 6449 2016.
Upravni spor – izvršenje presude – odgovornost čelnika tijela 6445 2016.
Upravni spor – pojmovi ročišta i rasprave 6443 2016.
Upravni spor – zastupanje tužitelja od strane sindikata 6442 2016.
Upravni spor – šutnja uprave i vezanost uputama suda 6441 2016.
Upravni spor – dostava podneska elektroničkim putem 6440 2016.
Upravni spor – uređenje zahtjeva za izvršenje presude 6438 2016.
Upravna revizija u izvršenju presude upravnog suda – rješenje javnopravnog tijela 6437 2016.
Upravni spor – utvrđivanje odlučnih činjenica 6413 2016.
Upravni spor – sukob mjesne nadležnosti 6412 2016.
Upravni spor – dopuštenost određivanja odgodnog učinka tužbe 6411 2016.
Upravni spor – opseg odlučivanja upravnog suda 6410 2016.
Upravne pristojbe – ustanove 6409 2016.
Upravni spor – odlučivanje o žalbi 6407 2016.
Upravni spor – žalba protiv rješenja o obustavi spora 6405 2016.
Obnova upravnog postupka – meritorne ovlasti upravnog suda 6400 2016.
Upravni spor – izvršenje presude drugostupanjskog suda 6400 2016.
Upravni spor – izvanredni pravni lijek protiv rješenja 6379 2015.
Upravni spor – odluka o tužbenom zahtjevu 6362 2015.
Upravni spor – rok za podnošenje tužbe 6361 2015.
Upravni spor – primjena odredbe osporene u postupku ocjene zakonitosti općih akata 6358 2015.
Upravni spor – povlačenje žalbe protiv rješenja o privremenoj mjeri 6340 2014.
Upravni spor – upravni postupak – nedostaci u postupku koji nisu utjecali na rješavanje stvari 6338 2014.
Upravni spor – odlučivanje o odgodnom učinku tužbe 6335 2014.
Upravni spor – odbacivanje tužbe 6323 2014.
Upravni spor – dodatna izjašnjenja stranaka tijekom drugostupanjskog spora 6310 2014.

Stranice