VI-MI iz tematskog područja: Upravni spor

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Procesna legitimacija u upravnom sporu 6504 2018.
Upravni spor - smrt zainteresirane osobe 6499 2017.
Upravni spor – uključenje zainteresirane osobe u spor 6497 2017.
Upravni spor – zahtjev za izvršenje presude 6496 2017.
Upravni spor – ishod postupka obnove spora 6472 2017.
Upravni spor – naznaka zapisničara u uvodu presude 6472 2017.
Godišnja ocjena službenika – doseg stvarne nadležnosti 6469 2017.
Upravni spor – sporedni tužbeni zahtjev i uređenje tužbe 6468 2017.
Upravni spor – javnopravno tijelo kao zainteresirana osoba 6467 2017.
Upravni spor – šutnja uprave – tužbeni zahtjev i odlučivanje suda 6466 2017.
Upravni spor – odgodni učinak tužbe i privremena mjera na prijedlog tuženika 6463 2017.
Upravni spor – rasprava pri obnovi spora 6462 2017.
Upravni spor – poziv na raspravu 6460 2017.
Upravni spor – sporedni tužbeni zahtjev i uređenje tužbe 6458 2017.
Upravni spor – pravna shvaćanja i primjedbe suda 6449 2016.
Upravni spor – izvršenje presude – odgovornost čelnika tijela 6445 2016.
Upravni spor – pojmovi ročišta i rasprave 6443 2016.
Upravni spor – zastupanje tužitelja od strane sindikata 6442 2016.
Upravni spor – šutnja uprave i vezanost uputama suda 6441 2016.
Upravni spor – dostava podneska elektroničkim putem 6440 2016.
Upravni spor – uređenje zahtjeva za izvršenje presude 6438 2016.
Upravna revizija u izvršenju presude upravnog suda – rješenje javnopravnog tijela 6437 2016.
Upravni spor – utvrđivanje odlučnih činjenica 6413 2016.
Upravni spor – sukob mjesne nadležnosti 6412 2016.
Upravni spor – dopuštenost određivanja odgodnog učinka tužbe 6411 2016.
Upravni spor – opseg odlučivanja upravnog suda 6410 2016.
Upravne pristojbe – ustanove 6409 2016.
Upravni spor – odlučivanje o žalbi 6407 2016.
Upravni spor – žalba protiv rješenja o obustavi spora 6405 2016.
Obnova upravnog postupka – meritorne ovlasti upravnog suda 6400 2016.

Stranice