VI-MI iz tematskog područja: Upravni postupak

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Upravni postupak – izuzeće čelnika drugostupanjskog tijela 6461 2017.
Primjena ZUP-a – privremeni zastupnik 6457 2017.
Primjena ZUP-a – osobna dostava privremeno ili trajno nepokretnoj osobi 6448 2016.
Primjena Zakona o općem upravnom postupku – dostava 6446 2016.
Upravni postupak – zaključak – oblik i osporavanje 6445 2016.
Upravni postupak – stranka – razgledavanje spisa – građevinska dozvola 6436 2016.
Primjena ZUP-a – potvrda o činjenicama o kojima javnopravna tijela ne vode evidenciju – prigovor 6425 2016.
Ovrha duga godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta 6412 2016.
Izmjena pravomoćnog i izvršnog rješenja o komunalnom doprinosu 6411 2016.
Upravni postupak – nadležnost za odlučivanje o prigovoru 6401 2016.
Izmjena načina otplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 6397 2015.
Primjena ZUP-a – ovlasti prvostupanjskog tijela u povodu žalbe 6386 2015.
Upravni postupak – ovrha – donošenje zaključka 6383 2015.
Zakon o općem upravnom postupku – izvršnost rješenja 6381 2015.
Upravni postupak – obavijest inicijatoru pokretanja postupka po službenoj dužnosti 6354 2015.
Primjena ZUP-a - osobna dostava i pomjena adrese 6353 2015.
Zakon o općem upravnom postupku – dostava 6349 2015.
Primjena ZUP-a – ovlasti prvostupanjskog tijela u povodu žalbe 6347 2015.
Upravni postupak – sadržaj i oblik zapisnika 6342 2014.
Upravni postupak – zapisnik o očevidu 6333 2014.
Upravni postupak – sudjelovanje stranke u žalbenom postupku 6324 2014.
Upravni postupak i vjerodostojno tumačenje zakona 6321 2014.
Upravni postupak – usmena rasprava 6314 2014.
Upravni postupak – zastara izvršenja 6304 2014.
Upravni postupak – izvršnost izreke deklaratornog rješenja 6302 2014.
Upravni postupak - uputa o pravnom lijeku 6298 2014.
Upravni postupak – povrat u prijašnje stanje 6268 2014.
Upravni postupak – dostava putem oglasne ploče 6244 2014.
Upravni spor – ništavost upravnog akta 6236 2013.
Upravni postupak – neuspjela dostava zbog nepotpune adrese 6212 2013.

Stranice