VI-MI iz tematskog područja: Upravni postupak

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Upravni postupak – neuredna dostava rješenja i žalba 6502 2018.
Naknada za oduzetu imovinu – dokazivanje u upravnom postupku 6498 2017.
Postupanje u upravnim postupcima nakon objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je ukinut opći akt jedinice lokalne samouprave 6490 2017.
Upravni postupak – oznaka datuma primitka pismena 6473 2017.
Upravni postupak – ništavost rješenja zbog pravne nemogućnosti izvršenja 6470 2017.
Upravni postupak – načelo pomoći stranci 6466 2017.
Upravni postupak – pravna obilježja vještačenja 6465 2017.
Upravni postupak – prekid postupka 6464 2017.
Upravni postupak – izuzeće čelnika drugostupanjskog tijela 6461 2017.
Primjena ZUP-a – privremeni zastupnik 6457 2017.
Primjena ZUP-a – osobna dostava privremeno ili trajno nepokretnoj osobi 6448 2016.
Primjena Zakona o općem upravnom postupku – dostava 6446 2016.
Upravni postupak – zaključak – oblik i osporavanje 6445 2016.
Upravni postupak – stranka – razgledavanje spisa – građevinska dozvola 6436 2016.
Primjena ZUP-a – potvrda o činjenicama o kojima javnopravna tijela ne vode evidenciju – prigovor 6425 2016.
Ovrha duga godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta 6412 2016.
Izmjena pravomoćnog i izvršnog rješenja o komunalnom doprinosu 6411 2016.
Upravni postupak – nadležnost za odlučivanje o prigovoru 6401 2016.
Izmjena načina otplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 6397 2015.
Primjena ZUP-a – ovlasti prvostupanjskog tijela u povodu žalbe 6386 2015.
Upravni postupak – ovrha – donošenje zaključka 6383 2015.
Zakon o općem upravnom postupku – izvršnost rješenja 6381 2015.
Upravni postupak – obavijest inicijatoru pokretanja postupka po službenoj dužnosti 6354 2015.
Primjena ZUP-a - osobna dostava i pomjena adrese 6353 2015.
Zakon o općem upravnom postupku – dostava 6349 2015.
Primjena ZUP-a – ovlasti prvostupanjskog tijela u povodu žalbe 6347 2015.
Upravni postupak – sadržaj i oblik zapisnika 6342 2014.
Upravni postupak – zapisnik o očevidu 6333 2014.
Upravni postupak – sudjelovanje stranke u žalbenom postupku 6324 2014.
Upravni postupak i vjerodostojno tumačenje zakona 6321 2014.

Stranice