VI-MI iz tematskog područja: Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Produljenje službe na određeno vrijeme u lokalnoj i područnoj samoupravi 6518 2018.
Pročelnik bez položenog državnog stručnog ispita i odlučivanje u službeničkim odnosima 6514 2018.
Promjena statusa općine u status grada 6510 2018.
Lokalna samouprava – raspored nakon prijma u službu na određeno vrijeme 6509 2018.
Službenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 6508 2018.
Donošenje planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave 6506 2018.
Služba na određeno vrijeme u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 6501 2017.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 6497 2017.
Korištenje grba jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u zaglavlju akta jedinice 6495 2017.
Lokalna samouprava – stvarna nadležnost u drugostupanjskome upravnom postupku 6492 2017.
Lokalna samouprava – prijam u službu – radno iskustvo na odgovarajućim poslovima 6491 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – služba na određeno vrijeme 6487 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – tijek raspolaganja službenika 6484 2017.
Službenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - zabrana otvaranja obrta ili osnivanja pravne osobe 6481 2017.
Rokovi za konstituiranje predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 6478 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – nespojivost dužnosti 6478 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – uvjeti za prijam u službu 6476 2017.
Služba na određeno vrijeme u jedinici lokalne područne (regionalne) samouprave 6476 2017.
Pravo na naknadu plaće po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, župana te njihovih zamjenika 6474 2017.
Članstvo službenika u upravnim tijelima ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave 6471 2017.
Lokalna samouprava – način prodaje zemljišta u vlasništvu JLS-a 6470 2017.
Lokalna samouprava – mogućnost imenovanja koje je u nadležnosti izvršnog tijela nakon raspisivanja redovitih izbora za izvršna tijela 6469 2017.
Lokalna samouprava – uvjeti za imenovanje pročelnika jedinstvenog upravnog odjela 6466 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – nespojivost dužnosti vijećnika 6465 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – dodatak za uspješnost u radu 6464 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – ocjenjivanje službenika 6462 2017.
Lokalna samouprava – upravljanje i održavanje sportskih građevina 6457 2017.
Financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave – ovlasti povjerenika Vlade Republike Hrvatske 6454 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – osnivanje radnih tijela 6453 2017.
Lokalna samouprava – upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta 6452 2017.

Stranice