VI-MI iz tematskog područja: Državni službenici i namještenici

Tematska područja:

Naslov Broj Datum
Naknada za trošak prijevoza za službenike i namještenike u javnim službama 6507 2018.
Radno iskustvo kao uvjet za prijam u državnu službu i način dokazivanja prigodom prijma u državnu službu 6494 2017.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – članstvo službenika u političkim strankama 6491 2017.
Državni službenici – mogućnost sklapanja ugovora o radu s drugim poslodavcem 6486 2017.
Radni staž državnih službenika i namještenika 6484 2017.
Pravo na stanku službenika odnosno namještenika koji rade u skraćenom radnom vremenu 6473 2017.
Državni službenici – bolovanje – sukob interesa 6471 2017.
Državni službenici – kandidiranje 6471 2017.
Prijam u državnu službu – obustava postupka – oblik akta 6460 2017.
Službenički odnosi – rad s nepunim radnim vremenom 6450 2017.
Državni službenici – jubilarna nagrada – visina osnovica i pravo na isplatu 6431 2016.
Državni službenici – ugovor o radu s drugim poslodavcem 6420 2016.
Radno iskustvo državnih službenika – način dokazivanja 6419 2016.
Državni službenici i namještenici – staž osiguranja ostvaren uplatom doprinosa na temelju ugovora o djelu 6419 2016.
Prijam namještenika u jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave – obveza testiranja kandidata 6414 2016.
Vjerodostojne isprave o izdatcima za službena putovanja 6400 2016.
Službenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – radno iskustvo uvjet iz natječaja za prijam u službu 6393 2015.
Državni službenici – dar za djecu u povodu Dana sv. Nikole 6393 2015.
Pravo prednosti prilikom prijma u službu u upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 6392 2015.
Radno iskustvo kao uvjet za prijam u upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 6389 2015.
Državni službenici – razlika između radnog staža i radnog iskustva u državnim tijelima 6387 2015.
Službenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – dostava rješenja o prijmu u službu 6385 2015.
Javne službe – ograničenje prava – regres za korištenje godišnjeg odmora 6376 2015.
Lokalna i područna samouprava – napredovanje službenika 6373 2015.
Stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u jedinici lokalne samouprave – godišnji odmor 6372 2015.
Lokalna i područna (regionalna) samouprava – raspisivanje natječaja za prijam u službu 6370 2015.
Inspektor – sukob interesa – izuzeće 6368 2015.
Državni službenici – kolektivni ugovor 6363 2015.
Škole – zapošljavanje namještenika 6360 2015.
Javni natječaj za prijam u državnu službu – dokaz o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima 6359 2015.

Stranice