VI pitate - MI odgovaramo

Odgovori na pisana pitanja pretplatnika, objavljeni u listu informator

Pitanja u pisanom obliku pretplatnici mogu uputiti urednicima informatora na direktne e-mail adrese ili na zajedničku: vi-mi@novi-informator.net, kao i na broj telefaksa 01/4612-553

Tematska područja: