VI pitate - MI odgovaramo - Obvezno pravo

Zamjena ispunjenja

Sentenca odgovora: 
Pri zamjeni ispunjenja obveza prestaje ako vjerovnik u sporazumu s dužnikom primi nešto drugo umjesto onoga što mu se duguje, a ako dužnik ne ispuni novu činidbu, vjerovnik ima pravo zahtijevati ispunjenje prvotne obveze

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6466 od 17. travnja 2017.