VI pitate - MI odgovaramo - Obvezno pravo

Zakup

Sentenca odgovora: 
Novi vlasnik nekretnine koja je dana u zakup nije ovlašten od zakupca tražiti plaćanje zakupnine u novcu ako je ugovorom o zakupu ugovoreno plaćanje zakupnine u naturi

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6470 od 15. svibnja 2017.