VI pitate - MI odgovaramo - Upravni spor

Upravni spor – šutnja uprave – tužbeni zahtjev i odlučivanje suda

Sentenca odgovora: 
U upravnim sporovima zbog šutnje uprave, nalaganje tuženiku do donese rješenje (kao uži stupanj sudske zaštite) po samome sadržaju mjerodavnoga normativnog okvira sadržano je unutar tužbenog zahtjeva kojim je zatraženo da sud sam riješi stvar (kao šireg stupnja zaštite)

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6466 od 17. travnja 2017.