VI pitate - MI odgovaramo - Radno pravo

Sporazum sindikata o sindikalnim povjerenicima s pravima i obvezama radničkog vijeća

Sentenca odgovora: 
Ako kod poslodavca djeluje više sindikata, koji su postigli sporazum o sindikalnim povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, pa se nakon toga osnuju i kod poslodavca počnu djelovati daljnji sindikati, potrebno je ponovno između svih sindikata sklopiti novi sporazum o sindikalnim povjerenicima koji imaju prava i obveze radničkog vijeća

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6496 od 13. studenog 2017.