VI pitate - MI odgovaramo - Vlasničkopravni odnosi

Smetanje posjeda – promjena lokota

Sentenca odgovora: 
Nema smetanja posjeda kad je jedan suvlasnik, kako bi došao do svojih stvari, otpilio novi lokot na zaključanim vratima tavana, koji je drugi suvlasnik promijenio i tako ga isključio iz suposjeda, jer je takva samopomoć dopuštena

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6466 od 17. travnja 2017.