VI pitate - MI odgovaramo - Stanovi

Razvrgnuće suvlasništva isplatom i porez na promet nekretnina

Sentenca odgovora: 
U slučaju razvrgnuća suvlasničke zajednice između više osoba, one osobe koje će primiti isplatu u novcu ne mogu biti oslobođene plaćanja poreza na promet nekretnina, jer se ta transakcija, u smislu plaćanja poreza, tretira kao kupoprodaja te se prema tim pravilima i oporezuje

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6482 - 6483 od 07. kolovoza 2017.