VI pitate - MI odgovaramo - Zastara

Pristupanje dugu

Sentenca odgovora: 
Priznanjem duga osobe koja je pristupila dugu ne dolazi do prekida zastare potraživanja koje ima vjerovnik prema prvotnom dužniku

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6482 - 6483 od 07. kolovoza 2017.