VI pitate - MI odgovaramo - Porezno pravo - porez na dohodak

Prijelaz s oporezivanja dohotka na oporezivanje dobiti

Sentenca odgovora: 
Porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je poreza na dohodak, a tijekom 2017. ostvario je uvjete propisane za oporezivanje dobiti, postaje obveznik poreza na dobit po »sili« zakona od 1. siječnja 2018. Propisane uvjete nije potrebno kumulativno ispuniti

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6499 od 04. prosinca 2017.