VI pitate - MI odgovaramo - Obvezno pravo

Preuzimanje duga

Sentenca odgovora: 
Ako ugovorom o preuzimanju duga nije predviđeno da preuzimatelj duga odgovara za nenaplaćene kamate koje su dospjele do preuzimanja, on za te kamate neće odgovarati

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6471 od 22. svibnja 2017.