VI pitate - MI odgovaramo - Obvezno pravo

Prekid zastare

Sentenca odgovora: 
Za prekid zastare nije dovoljno da vjerovnik pozove dužnika pisano ili usmeno da obvezu ispuni, već je potrebno da on podnese tužbu ili poduzme neku drugu radnju protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarivanja tražbine

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6462 od 20. ožujka 2017.