VI pitate - MI odgovaramo - Lokalna i područna (regionalna) samouprava - financiranje

Pravo na naknadu plaće župana nakon prestanka obavljanja dužnosti

Sentenca odgovora: 
Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici koji su dužnost obavljali profesionalno, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće za vrijeme od šest mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti (ili razmjerno vremenu u kojem su dužnost obavljali profesionalno)

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6504 od 08. siječnja 2018.