VI pitate - MI odgovaramo - Radno pravo

Postupanje poslodavca prema radniku koji ne želi raditi u otkaznom roku

Sentenca odgovora: 
Ako radnik da poslodavcu redoviti otkaz i izjavi da ne želi raditi u otkaznom roku, poslodavac mora s tim biti suglasan, jer ako radnik samovoljno prestane dolaziti na posao, dobit će izvanredan otkaz ugovora o radu zbog nedolaska na rad

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6489 od 25. rujna 2017.