VI pitate - MI odgovaramo - Vlasničkopravni odnosi

Ovjeravanje neistinitog sadržaja kod zemljišnoknjižnog suda

Sentenca odgovora: 
Onaj tko ponovno dostavi na uknjižbu darovni ugovor koji je već proveden u zemljišnim knjigama i na temelju kojeg je već prethodno provedena uknjižba, pa ponovnom provedbom takvog ugovora stekne više prava nego što mu ih je pravni prednik stvarno prenio tim darovnim ugovorom, svojim postupanjem moguće ispunjava obilježja kaznenog djela

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6509 od 12. veljače 2018.