VI pitate - MI odgovaramo - Porezno pravo - porez na dohodak

Oporezivanje jubilarnih nagrada

Sentenca odgovora: 
Jubilarne nagrade koje poslodavac isplaćuje za navršenih pet godina radnog staža, oporezive su u cijelosti, a plaćaju se i propisani doprinosi

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6466 od 17. travnja 2017.