VI pitate - MI odgovaramo - Porezno pravo - porez na dohodak

Obveza prijave promjena poreznoj upravi vezano uz poreznu karticu

Sentenca odgovora: 
Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, obvezni su svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti Poreznoj upravi, u roku 30 dana od dana nastanka promjene, putem svog poslodavca ili izravno putem sustava e-građani ili iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave i dostaviti vjerodostojne isprave

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6491 od 09. listopada 2017.