VI pitate - MI odgovaramo - Trgovačka društva

Ništav pravni posao

Sentenca odgovora: 
Ništav je pravni posao koji je sklopio član uprave (direktor) trgovačkog društva u svoje ime i za svoj račun s trgovačkim društvom u kojem je član uprave (direktor) bez posebne ovlasti trgovačkog društva da sklopi taj pravni posao

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6471 od 22. svibnja 2017.