VI pitate - MI odgovaramo - Radno pravo

Naknada troška dolaska na posao i s posla prema pravilniku o radu

Sentenca odgovora: 
Ako je prema pravilniku o radu poslodavac dužan radniku plaćati naknadu za dolazak na posao i odlazak s posla za svaki prijeđeni kilometar, radnik onda ima pravo na tu naknadu za sve stvarno prijeđene kilometre na putu od kuće do posla i natrag

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6487 od 11. rujna 2017.