VI pitate - MI odgovaramo - Mjenica

Mjenica - zastara

Sentenca odgovora: 
Potraživanje avalista prema izdavatelju vlastite mjenice zastarijeva u roku tri godine od kada je avalist podmirio obvezu iz mjenica imatelju mjenice

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6499 od 04. prosinca 2017.