VI pitate - MI odgovaramo - Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Lokalna samouprava – uvjeti za imenovanje pročelnika jedinstvenog upravnog odjela

Sentenca odgovora: 
Na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovana osoba koja uz ispunjenje ostalih standardnih uvjeta za radna mjesta u potkategoriji glavnog rukovoditelja iz članka 11. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 74/10 i 125/11), ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6466 od 17. travnja 2017.