VI pitate - MI odgovaramo - Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Lokalna samouprava – način prodaje zemljišta u vlasništvu JLS-a

Sentenca odgovora: 
Jedinica lokalne samouprave dužna je prodati bez javnog natječaja dio zemljišta potrebnog za formiranje izgrađene građevne čestice, u skladu s detaljnim planom uređenja

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6470 od 15. svibnja 2017.