VI pitate - MI odgovaramo - Državni službenici i namještenici

Lokalna i područna (regionalna) samouprava – članstvo službenika u političkim strankama

Sentenca odgovora: 
Službenik zaposlen u upravnom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, može biti član političke stranke i obavljati funkcije u stranci, ali ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na njegov financijski interes

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6491 od 09. listopada 2017.