VI pitate - MI odgovaramo - Porezno pravo - porez na dobit, amortizacija

Kamatna stopa na zajam povezanom društvu

Sentenca odgovora: 
Kamatna stopa na zajam između povezanih osoba za 2017. godinu iznosi 4,97 %, a uz prijavu poreza na dobit potrebno je Poreznoj upravi dostaviti i Obrazac PD-IPO, te ako se radi o zajmu iz inozemstva, potrebno je izvijestiti i Hrvatsku narodnu banku

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6518 od 16. travnja 2018.