VI pitate - MI odgovaramo - Trgovačka društva

Izvješća likvidatora skupštini društva u likvidaciji nakon podmirenja vjerovničkih tražbina

Sentenca odgovora: 
Nakon namirenja tražbina vjerovnika likvidatori društva dužni su skupštini društva izraditi izvješće o provedenoj likvidaciji i prijedlog o podjeli imovine društva, ako u odluci o prestanku društva nije drukčije određeno

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6499 od 04. prosinca 2017.