VI pitate - MI odgovaramo - Trgovačka društva

Dopuna dnevnog reda glavne skupštine dioničkog društva

Sentenca odgovora: 
Dioničari koji imaju 5% dionica dioničkog društva mogu i nakon što je sazvana glavna skupština tražiti dopunu dnevnog reda

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6496 od 13. studenog 2017.