VI pitate - MI odgovaramo - Državni proračun Republike Hrvatske

Donošenje odluke o privremenom financiranju

Sentenca odgovora: 
Odluka o privremenom financiranju jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6499 od 04. prosinca 2017.