VI pitate - MI odgovaramo - Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Članstvo službenika u upravnim tijelima ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave

Sentenca odgovora: 
Ne postoje zapreke službenicima za obavljanje članstva u upravnim tijelima ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, jer predstavnike jedinice u upravna tijela navedenih pravnih osoba imenuje, slijedom odredbe članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan te za obavljanje navedenih poslova nije potrebno posebno odobrenje u smislu članka 38. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6471 od 22. svibnja 2017.